Ozonowanie

Zadzwoń do nas: +48 534 534 312

Ozonowanie – dezynfekcja i usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Ozonowanie to jedna z najbardziej skutecznych i mało inwazyjnych metod dezynfekcji. Proces dezynfekcji, czyli zmniejszający liczbę drobnoustrojów chrobotwórczych należy przeprowadzać szczególnie w miejscach skażenia biologicznego, chemicznego lub mieszanego. Ozonowanie można stosować również zapobiegawczo. Prewencyjne użycie ozonatorów pozwala oczyścić powierzchnie i zapobiegać przez sakzeniem. Dezynfekcja, polega na usuwaniu i zmniejszaniu liczby szkodliwych mikroorganizmów w ich formie wegetatywnej lub formie aktywnej. Ozonowanie oraz dezynfekcję przy użyciu ozonu świadczymy przede wszystkim na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Skuteczność

Skuteczność ozonowania zależy od dugości czasu ozonowania. Im dłuższy proces ozonowania, tym skuteczniej trójatomowe cząsteczki tlenu rozpadają się i utleniają zwłaszcza związki organiczne. Związki organizczne po utlenieniu stają się mniej aktywne lub zupełnie zmienia się ich struktrua. W przypadku wirusów, bakterii oraz grzybów utlenienie powoduje unicestwienie tych drobnoustrojów. Dodatkowo podczas ozonowania usuwane są nieprzyjemne zapachy oraz w powietrzu czuć charakterystyczny zapach jak po burzy.

Proces ozonowania

Proces ozonowania rozpoczyna się od zamiany dwuatomowych cząsteczek tlenu, wchodzącego w skład powietrza w wyniku jonizacji, w trójatomowe cząsteczki tlenu. Trójatomowa cząsteczka tlenu to cząsteczka Ozonu. Trójatomowa cząsteczka tlenu jest wysoce reaktywna. Przy kontakcie z dowolną substancją następuje jej rozpad na atomy tlenu. Atomu tlenu bardzo szybko łączą się z atomami, z którymi się łączą – tworząc tlenki. Po zakończeniu procesu ozonowania pozostałe cząsteczki ozonu reagują lub samoistnie rozpadają się i ponownie tworzą dwuatomowe cząsteczki tlenu – czyli główny składnik powietrza. Jest to bardzo bezpieczna i jednocześnie niezwykle skuteczna metoda dezynfekcji pomieszczeń.

Jakie obiekty można ozonować?

Ozonować można obiekty o dowolnej kubaturze. Im objetość oraz powierzchnia dezynfekowanych pomieszczeń jest większa, tym czas osonowania powinien być dłuższy. Minimalny czas wykonania ozonowania dla niewielkich kubatur wynosi od kiludziesięciu minut do godziny. Najlepsze efekty uzyskue się przy kilkugodzinnym ozonowaniu. W odróżnieniu od dezynfekcji chemicznej opryskowej w przypadku ozonu – trójatomowe cząsteczki tlenu są samoistnie rozprzestrzeniane po całej objętości. Im dłużej działa ozonator, tym większą penetrację uzyskuje się w obiekcie. Po zakończonym ozonowaniu należy odczekać oraz wywietrzyć pomieszczenie. Pomieszzcenie po wietrzeniu jest bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Zadzwoń do nas: +48 534 534 312

Ozonowanie, czyli dezynfekcja i oczyszczanie powierzchni z drobnoustrojów chorobotwórczych.

Ozonowanie – utlenianie drobnoustrojów chorobotwórczych

Dezynfekcja poprzez ozonowanie jest bardzo skuteczną metodą oczyszczania powierzchni z drobnoustrojów chorobotwórczych oraz usuwania niechcianych zapachów.Dodatkowo jest to bardzo bezpieczna metoda dezynfekcji. Oczywiście podczas procesu ozonowania izoluje się dezynfekowane pomieszczenie i należy zabezpieczyć je przed możliwością wejścia. Jednak w przypadku krótkotrwałej ekspozycji na ozon może nastąpic jedynie podrażnienie. W odróżnieniu od chemicznych środków dezynfekcyjnych, które wykazują silne właściwości drażniące i są niebezpieczne dla oczu, błon śluzowych, pęcherzyków płuc oraz pozostałych tkanek ludzi oraz zwierząt.

Ozonowanie to skuteczna i bezpieczna metoda dezynfekcji, choć nie należy do najkrótszych metod dezynfekcyjnych.

Ozonowanie i ozonatory do dezynfekcji

Ozonatory mogą być używane w każdym zamkniętym pomieszczeniu. Są niezwykle uniwersalne, a intensywność dezynfekcji reguluje się przez czas trwania ozonowania. Im dłużej działa ozonator, tym więcej cząsteczek ozonu jest syntetyzowanych i więcej atomów tlenu reaguje z drobnoustrojami.

Korzystamy z profesjonalnych przemysłowych ozonatorów dedykowanych do dezynfekcji dużych objętości. Każdy nasz ozonator jest regularnie serwisowany, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo oraz powtarzalność procesu dezynfekcji.

Najczęściej ozonujemy obiekty medyczne, obiekty mieszkalne, sanitariaty, sauny i baseny oraz aquaparki, zakłady przetwórstwa spożywczego oraz inne miejsca narażona na skażenie bakteriami, wirusami lub grzybami.

Dodatkowym atutem działania ozonatora jest szybkie usunięcie nieprzyjemnych zapachów oraz przyczyn powstawania niechcianych zapachów.
Ozonatory mogą być używane w obiektach wybudowanych z drewna, stali, cementu, szkła, tworzyw sztucznych, a nawet w otoczeniu roślin.

Zadzwoń do nas: +48 534 534 312

Dezynfekcja oraz ozonowanie pomieszczeń.

Ozonowanie, czyli dezynfekcja pomieszczeń i obiektów zamkniętych oraz usuwanie niechcianych zapachów

Ozonowanie pozwala na oczyszczenie i dezynfekcję jednocześnie dużej powierzchni zamknietej w odizolowanym pomieszczeniu. Ozonatory są bardzo skuteczne przy dezynfekcji pomieszczeń oraz budynków. W jednym czasie możemy dezynfekować wszystkie zamknięte pomieszczenia. Im mocniej są doszczelnione pomieszczenia, tym mniejsza cyrkulacja powietrza, a w konsekwencji lepszy proces dezynfekcji.

Obecnie najczęściej wykonujemy ozonowanie po skażeniu materiałem biologicznym. Przede wszystkim ekspozycja na wirusy, bakterie i grzyby, dezynfekcje po zgonach oraz oczyszczanie pomieszczeń lub pustostanów.